Die Diözesan-Kolpingjugend bietet an:


06. – 11.10. Herbst-POK (Persönlichkeitsorientierter Kurs)

29.09. – 04.10. Herbst-Jugendleitungskurs

28. – 29.10. Kinderolympiade

17. – 19.Musikfortbildung

01. – 03.12. Kinderüberraschungswochenende

Nähere Infos im Pfarrbüro oder unter www.kolpingjugend-hildesheim.de